Білоцерківський міський відділ лабораторних досліджень.
Календарь праздников и событий. Открытки и пожелания
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Білоцерківський міський відділ лабораторних досліджень.
" Міністерства охорони здоровя України

www.sesbc.com.ua

Завітавши на наш сайт, Ви знайдете необхідну для Вас інформацію стосовно аспектів діяльності установи в місті.
Сподіваємося отримати від Вас зауваження та побажання щодо матеріалів, розміщених на сайті.

Ласкаво просимо!


  
 


Прейскурант по
Білоцерківському МРВЛД ДУ “Київський ОЛЦ МОЗ України”
Найменування робіт (послуг) Вказати за яке дослідження Ціна (з урахування ПДВ), грн.
Проведення хімічних досліджень
Визначення амінів аліфатичних фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 234,42
Визначення вмісту азоту діоксиду фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 214,03
Визначення вмісту азоту діоксиду електрохімічним методом у повітрі За дослідження 1 показника 121,00
Визначення вмісту ангідриду сірчистого фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 222,66
Визначення вмісту ангідриду сірчистого електрохімічним методом у повітрі За дослідження 1 показника 121,00
Визначення вмісту ангідриду хромового фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 203,15
Визначення вмісту ацетальдегіду фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 266,02
Визначення вмісту ацетону методом газорідинної хроматографії у повітрі За дослідження 1 показника 259,50
Визначення вмісту ацетону фотометричним методом в повітрі у повітрі За дослідження 1 показника 205,41
Визначення вмісту аміаку фотометричним методом в повітрі у повітрі За дослідження 1 показника 242,89
Визначення вмісту аміаку електрохімічним методом у повітрі За дослідження 1 показника 121,00
Визначення вмісту бензину газохроматографічним методом у повітрі робочої зони За дослідження 1 показника 271,85
Визначення вмісту бензолу, ксилолу і толуолу методом газорідинної хромотографії у повітрі За дослідження 1 показника 263,18
Визначення вмісту бензину електрохімічним методом у повітрі За дослідження 1 показника 121,00
Визначення вмісту бутилацетату, вінілацетату і етилацет методом газорідинної хроматографії у повітрі За дослідження 1 показника 252,50
Визначення вмісту бутилацетату, вінілацетату і етилацет методом фотометричним у повітрі За дослідження 1 показника 256,22
Визначення вмісту водню хлористого фотометричним методом в повітрі у повітрі За дослідження 1 показника 185,17
Визначення вмісту вуглеводнів аліфатичних, вуглеводнів насичених С12-С19, гасу, нефрасу, уайт-спіріту електрохімічним методом у повітрі За дослідження 1 показника 121,00
Визначення вмісту вуглецю оскиду електрохімічним методом у повітрі За дослідження 1 показника 121,00
Визначення вмісту епіхлоргідрину фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 186,74
Визначення вмісту етилового, ізопропілового, пропілового,методом газорідинної хроматографії у повітрі За дослідження 1 показника 221,24
Визначення вмісту заліза фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 217,85
Визначення вмісту їдких лугів фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 190,61
Визначення вмісту каніфолі фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 254,36
Визначення вмісту марганцю фотометричним методом у повітрі 250,24
Визначення вмісту міді фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 250,49
Визначення вмісту мінерального масла фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 172,63
Визначення вмісту нікелю фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 246,72
Визначення вмісту озону фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 207,07
Визначення вмісту оцтової кислоти фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 153,32
Визначення вмісту пилу гравіметричним методом у повітрі робочої зони За дослідження 1 показника 119,56
Визначення вмісту ртуті фотометричним методом у повітрі 176,69
Визначення вмісту ртуті електрохімічним методом у повітрі За дослідження 1 показника 121,00
Визначення вмісту свинцю фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 243,38
Визначення вмісту сірководню електрохімічним методом у повітрі За дослідження 1 показника 121,00
Визначення вмісту сірководню фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 198,40
Визначення вмісту сірчаної кислоти фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 236,23
Визначення вмісту сажі фотометричним методом 132,89
Визначення вмісту стиролу методом газорідинної хроматографії у повітрі За дослідження 1 показника 268,18
Визначення вмісту уайт-спіриту методом газорідинної хроматографії у повітрі За дослідження 1 показника 252,20
Визначення вмісту фенолу фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 236,77
Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 184,34
Визначення вмісту хлору фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 243,19
Визначення вмісту хрому та оксиду хрому фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 228,59
Визначення вмісту цинку та оксиду цинку фотометричним методом у повітрі За дослідження 1 показника 277,34
Визначення вмісту свинцю, кадмію, цинку, міді методом інверсійної вольт-амперії в харчових продуктах та продовольчій сировині За дослідження 1 показника 219,81
Визначення загальної кількості пестицидів у харчових продуктах та об'єктах навколишнього середововища методом тонкошарової хроматографії За дослідження 1 показника 435,07
Визначення бенсултапу методом тонкошарової хроматографії по заяві За дослідження 1 показника 441,54
Визначення тарги методом тонкошарової хроматографії За дослідження 1 показника 445,17
Визначенння вмісту гістаміну фотометричним методом За дослідження 1 показника 293,31
Визначення вмісту білка, амінного азоту за К'єльдалем За дослідження 1 показника 197,08
Визначення вмісту жиру гравіметричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 112,31
Визначення вмісту жиру за Гербером в харчових продуктах За дослідження 1 показника 65,66
Визначення вмісту жиру методом Сокслета в харчових продуктах За дослідження 1 показника 168,90
Визначення вмісту загального фосфору фотометричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 242,89
Визначення вмісту миш'яку фотометричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 199,72
Визначення вмісту мікотоксинів методом тонкошарової хроматографії в харчових продуктах За дослідження 1 показника 388,72
Визначення вмісту нітратів іонометричним методом в харчових продуктах та сировині За дослідження 1 показника 102,26
Визначення вмісту редукуючих цукрів та загального цукру фотометричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 183,60
Визначення вмісту ртуті, безполуменевим атомно-абсорбційним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 197,96
Визначення вмісту хліба в кулінарних виробах титрометричним методом За дослідження 1 показника 169,10
Визначення діастазного числа фотометричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 213,74
Визначення ефективності термообробки в харчових продуктах За дослідження 1 показника 125,15
Визначення залишкової кількості міді фотометричним методом За дослідження 1 показника 250,88
Визначення залишкової кількості синтетичних піретроїдів методом тонкошарової хроматографії За дослідження 1 показника 396,07
Визначення залишкової кількості хлорорганічних пестецидів методом тонкошарової хроматографії За дослідження 1 показника 403,03
Визначення йодного числа титрометричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 146,17
Визначення калорійності і хімічного складу харчових продуктів За дослідження 1 показника 217,12
Визначення кислотного числа титрометричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 113,48
Визначення кислотності титрометричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 62,03
Визначення кількості бензойної кислоти фотометричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 261,51
Визначення кількості водорозчинних сухих речовин рефрактометричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 87,42
Визначення кількості вологи гравіметричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 73,50
Визначення кількості хлориду натрію титрометричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 81,59
Визначення кількості цукру в кондитерських виробах і молочних консервах титрометричним методом За дослідження 1 показника 186,45
Визначення міді фотометричним методом За дослідження 1 показника 238,04
Визначення наявності оксиметилфурфуролу За дослідження 1 показника 90,50
Визначення олова фотометричним методом За дослідження 1 показника 238,04
Визначення перекисного числа титрометричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 98,29
Визначення ридомілу (металаксилу) методом тонкошарової хроматографії по заяві За дослідження 1 показника 468,54
Визначення рівня пористості хліба та хлібобулочних виробів За дослідження 1 показника 38,56
Визначення складових частин продукту За дослідження 1 показника 50,42
Визначення органолептики харчових продуктів та продовольчої сировини За дослідження 1 показника 25,28
Визначення наявності піску, мінеральних та металомагнітних домішок в харчових продуктах За дослідження 1 показника 50,29
Визначення густини ареометричним методом За дослідження 1 показника 25,23
Визначення наявності пероксидази в харчових продуктах За дослідження 1 показника 71,26
Визначення наявності фосфатази в харчових продуктах продуктах За дослідження 1 показника 71,26
Визначення соди в молоці За дослідження 1 показника 62,20

Визначення аміаку в молоці За дослідження 1 показника 62,20
Визначення пероксиду водню в молоці За дослідження 1 показника 62,20
Визначення ступеню чистоти молока За дослідження 1 показника 27,14
Визначення клейковини в борошні За дослідження 1 показника 60,17
Визначення масової частки крохмалю в м´ясних продуктах За дослідження 1 показника 100,59
Визначення водневого показника (рН) в харчових продуктах За дослідження 1 показника 64,59
Визначення сухих речовин гравіметричним методом в харчових продуктах За дослідження 1 показника 67,48
Визначення масової частки вологи та летких речовин в олії За дослідження 1 показника 114,37
Визначення масової частки цукру в хлібобулочних виробах За дослідження 1 показника 186,45
Визначення пероксидного числа в олії За дослідження 1 показника 99,07
Визначення сторонніх домішок в харчових продуктах За дослідження 1 показника 26,2
Визначення доброякісних ядер в крупі 26,2
Визначення масової частки кісткових вкраплень в харчових продуктах За дослідження 1 показника 80,34
Визначення масової частки начинки та фаршу в харчових продуктах За дослідження 1 показника 38,30
Визначення вмісту йоду в солі За дослідження 1 показника 154,78
Визначення масової частки крихти За дослідження 1 показника 27,90
Визначення масової частки деформованих виробів За дослідження 1 показника 25,42
Визначення фотоколориметричним методом каламутності та кольоровості у воді За дослідження 1 показника 51,25
Визначення фотоколориметричним методом аміаку у воді За дослідження 1 показника 82,91
Визначення фотоколориметричним методом нітратів у воді За дослідження 1 показника 105,36
Визначення фотоколориметричним методом нітритів у воді За дослідження 1 показника 72,81
Визначення вмісту розчиненого кисню титрометричним методом у воді За дослідження 1 показника 101,09
Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом у воді За дослідження 1 показника 230,50
Визначення вмісту вуглекислоти вільної титрометричним методом у воді За дослідження 1 показника 48,41
Визначення вмісту жорсткості титрометричним методом у воді За дослідження 1 показника 62,28
Визначення вмісту завислих речовин гравіметричним методом у воді За дослідження 1 показника 45,47
Визначення вмісту кальцію титрометричним методом у воді За дослідження 1 показника 73,26
Визначення лужності титрометричним методом у воді За дослідження 1 показника 37,14
Визначення водневого показника потенціометричним методом у воді За дослідження 1 показника 30,77
Визначення вмісту суми солей і сухого залишку гравіметричним методом у воді За дослідження 1 показника 66,35
Визначення вмісту окислюваності титрометричним методом у воді За дослідження 1 показника 72,42
Визначення вмісту поліфосфатів фотометричним методом у воді За дослідження 1 показника 155,97
Визначення вмісту сірководню колориметричним методом у воді За дослідження 1 показника 56,69
Визначення синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом у воді За дослідження 1 показника 212,46
Визначення вмісту сульфатів турбідиметричним методом у воді За дослідження 1 показника 145,92
Визначення вмісту фтору фотометричним методом у воді За дослідження 1 показника 205,08
Визначення вмісту хлору залишкового титрометричним методом у воді За дослідження 1 показника 51,55
Визначення вмісту хлоридів титрометричним методом у воді За дослідження 1 показника 58,80
Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом у воді За дослідження 1 показника 161,90
Визначення хлороформу газохроматографічним методом у воді 259,11
Визначення вмісту алюмінію фотометричним методом у воді За дослідження 1 показника 161,31
Визначення вмісту молібдену фотометричним методом у воді За дослідження 1 показника 247,01
Визначення вмісту заліза фотометричним методом у воді За дослідження 1 показника 102,46
Визначення вмісту марганцю фотометричним методом у воді За дослідження 1 показника 153,91
Визначення вмісту нікелю фотометричним методом у воді За дослідження 1 показника 149,16
Визначення вмісту хрому фотометричним методом у воді За дослідження 1 показника 160,77
Визначення вмісту миш'яку фотометричним методом у воді За дослідження 1 показника 149,60
Визначення вмісту кадмію, міді, свинцю методом інверсійної вольтамперометрії у воді За дослідження 1 показника 169,45
Визначення вмісту цинку методом інверсійної вольтамперометрії у воді За дослідження 1 показника 239,45
Визначення вмісту миш'яку методом інверсійної вольтамперометрії у воді За дослідження 1 показника 305,20
Визначення вмісту ртуті методом інверсійної вольтамперометрії у воді За дослідження 1 показника 350,10
Визначення вмісту магнію розрахунковим методом у воді За дослідження 1 показника 15,93
Визначення вмісту фенолу флуорометричним методому воді За дослідження 1 показника 246,76
Визначення вмісту нафтопродуктів флуорометричним методом у воді За дослідження 1 показника 226,88
Визначення вмісту хімічного споживання кисню титрометричним методом у воді За дослідження 1 показника 128,82
Визначення запаху органолептичним методом у воді За дослідження 1 показника 14,85
Визначення присмаку органолептичним методом у воді За дослідження 1 показника 14,85
Визначення кількості нітратів іонометричним методом в грунті За дослідження 1 показника 90,94
Визначення кількості хлорид-іонів тетрометричним методом в грунті За дослідження 1 показника 131,71
Визначення водневого показника у водній витяжці потенціометричним методом в грунті За дослідження 1 показника 115,64
Визначення вмісту: міді, кадмію, свинцю цинку і ртуті методом інверсійної вольтамперометрії у грунті За дослідження 1 показника 319,81
Визначення вмісту речовин, що відновлюють перманганат калію, колориметричним методом у дистильованій воді За дослідження 1 показника 63,95
Визначення вмісту сульфатів колориметричним методом у дистильованій воді За дослідження 1 показника 67,23
Визначення водневого показника потенціометричним методом у дистильованій воді За дослідження 1 показника 30,77
Визначення кількості хлоридів колориметричним методом у дистильованій воді За дослідження 1 показника 60,76
Визначення кількості алюмінію колориметричним методом у дистильованій воді За дослідження 1 показника 87,76
Визначення кількості залишку після випарювання у дистильованій воді гравіметричним методом у дистильованій воді За дослідження 1 показника 73,40
Визначення кількості аміаку, нітратів, заліза, кальцію, міді, свинцю і цинку колориметричним методом у дистильованій воді За дослідження 1 показника
56,60
Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов»язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню захворювань, поширенню інфекційних, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) у тому числі харчових.(п.9 Постанови КМ України від 15.10.02р. № 1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату») За одну годину, за одного слухача в разі групового навчання за кількість слухачів більше ніж 1 особа За одного слухача 4,96
Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов»язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню захворювань, поширенню інфекційних, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) у тому числі харчових.(п.9 Постанови КМ України від 15.10.02р. № 1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату») За одну годину в разі індивідуального навчання одного слухача 17,70
Проведення фізичних (у т.ч. радіологічних) досліджень
Визначення еквівалентного та максимального рівнів звуку, ультразвуку та інфразвуку (шумове навантаження за робочу зміну та на територію, безпосередньо прилеглу до житлових будинків, лікарень, санаторіїв тощо) непостійних та імпульсних шумів
За дослідження 1 показника 310,81
Визначення еквівалентних рівнів звуку, інфразвуку і ультразвуку за технологічний цикл За дослідження 1 показника 100,88

Визначення рівня шумового навантаження джерел підприємств на селитебну територію За дослідження 1 показника 908,00

Визначення показників мікроклімату (температура повітря, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря) інструментальним методом За дослідження 1 показника 83,64
Визначення рівня освітленості, яскравості або блискучості поверхні За дослідження 1 показника 66,74
Визначення рівня електромагнітного поля промислової частоти, постійного магнітного поля або електростатичного поля (напруженість) За дослідження 1 показника 120,74
Визначення рівня загальної вібрації або локальної вібрації За дослідження 1 показника 351,87
Визначення рівня інфрачервоного або ультрафіолетового випромінювання За дослідження 1 показника 126,00
Визначення рівня напруженості електромагнітного випромінювання, щільності потоку енергії За дослідження 1 показника 163,94
Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесу по заяві п-ва За дослідження 1 показника 107,67
Визначення показників важкості і напруженості трудового процессу для атестації робочих місць За дослідження 1 показника 250,00
Оформлення висновку в протоколі по атестації робочих місць за умовами праці За дослідження 1 показника 75.00
Санітарно-епідемічна оцінка проектів будівництва, розширення, реконструкції або модернізації по заяві За дослідження 1 показника 15,78
Визначення питомої активності радіонуклідів у продуктах харчування :стронцію-90 з використанням бета-спектрометрів по заяві За дослідження 1 показника 330,95
Визначення питомої активності радіонуклідів у продуктах харчування .:цезію -137 з використанням гамма-спектрометрів по заяві За дослідження 1 показника 250,23
Визначення радіонуклідного складу та питомлої активності природних і штучних радіонуклідів з використанням гамма- спектрометрів по заяві За дослідження 1 показника 600,94
Вимірювання рівня поверхневого забруднення: бета випромінювальними радіонуклідами по заяві За дослідження 1 показника 42,14
Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма випромінювання в одній точці по заяві За дослідження 1 показника 19,72
Навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій по заяві За дослідження 1 показника 380,63
Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних і штучних радіонуклідів з використанням гамма-радіометра типу РУГ -91 М За дослідження 1 показника 128,15
Проведення мікробіологічних та паразитологічних досліджень
Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію, лікарських засобів та інших об’єктів За одне дослідження 140,35
Бактеріологічний контроль стерильності біологічного матеріалу За одне дослідження 70,18
Визначення загальної кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 111,90
Визначення бактерій групи кишкової палички в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 111,90
Виявлення E. Coli в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 107,92
Визначення кількості молочнокислих мікроорганізмів в харчових продуктах та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 148,93
Виявлення протея в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 130,17
Виявлення бактерій родини Enterobacteriaceaе в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 130,17
Виявлення сульфітредукуючих клостридій в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 130,17
Виявлення B.cereus в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 130,17
Виявлення патогенного стафілокока в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 130,17
Виявлення патогенних мікроорганізмів, в т.ч. сальмонел в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 130,17
Виявлення лістерій в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 130,17
Визначення кількості плісеневих грибів та дріжджів у харчових продуктах та продовольчій сировині За одне дослідження 94,61
Виявлення синьогнійної палички в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 130,17
Визначення кількості біфідобактерій в харчових продуктах, продовольчій сировині За одне дослідження 130,17
Визначення промислової стерильності консервованої продукції За одне дослідження 424,38
Визначення кількості термофільних бактерій в об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 130,17
Виявлення ентерококів у воді та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини За одне дослідження 130,17
Визначення загального мікробного числа у воді За одне дослідження 111,90
Визначення загальних колі – формних бактерій у воді методом мембранної фільтрації За одне дослідження 127,61
Визначення загальних колі – формних бактерій у воді титраційним методом За одне дослідження 111,62
Визначення загальних колі- формних бактерій, E.coli у воді експрес-методом за допомогою тестових наборів За одне дослідження 211,75
Визначення ентерококів у воді експрес-методом за допомогою тестових наборів За одне дослідження 229,17
Визначення синьогнійної палички у воді експрес-методом за допомогою тестових наборів За одне дослідження 229,17
Виявлення колі-фагів у воді За одне дослідження 147,61
Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів та засобів побутової хімії За одне дослідження 123,34
Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми За одне дослідження 25,13
Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички За одне дослідження 34,93
Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на плісеневі гриби та дріжджі За одне дослідження 32,76
Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на патогенний стафілокок 59,75
Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору За одне дослідження 62,02
Визначення бактеріального забруднення ( МАФАМ, кокова флора, плісневі гриби та дріжджі) повітря закритих приміщень За одне дослідження 73,05
Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз За одне дослідження 329,95
Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації) За одне дослідження 87,10
Ідентифікація мікроорганізмів мікроорганізмів роду Staphylococcus За одне дослідження 51,62
Ідентифікація мікроорганізмів мікроорганізмів роду Streptococcus За одне дослідження 84,48
Ідентифікація мікроорганізмів мікроорганізмів роду Meningococcus За одне дослідження 145,15
Ідентифікація мікроорганізмів мікроорганізмів роду Corynеbacterium За одне дослідження 156,52
Ідентифікація мікроорганізмів мікроорганізмів роду Bordetella За одне дослідження 117,85
Ідентифікація мікроорганізмів мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae За одне дослідження 125,16
Ідентифікація мікроорганізмів мікроорганізмів родини Pseudomonadaceae За одне дослідження 73,76
Ідентифікація мікроорганізмів грибів роду Candida За одне дослідження 50,6
Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій За одне дослідження 95,06
Профілактичне дослідження на носійство патогенного стафілокока За одне дослідження 79,21
Серологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу За одне дослідження 56,95
Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків
(6 дисків) За одне дослідження 46,48
Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків
(12 дисків) За одне дослідження 92,97
Контроль якості поживних середовищ кількісним методом За одне дослідження 108,04
Контроль якості поживних середовищ якісним методом За одне дослідження 79,82
Серологічні дослідження методом РНГА За одне дослідження 159,89
Серологічні дослідження методом реакції аглютинації За одне дослідження 178,69
Контроль роботи парових, повітряних та газових стерилізаторів біологічним методом За одне дослідження 269,01
Визначення активности дезінфекційних засобів, антисептиків методом тест- об`єктів щодо тест-штамів бактерій За одне дослідження до 1тест-штампу культури мікроорганізму 214,23
Дезінсекція в приміщеннях за 1 кв. метр (у договорі на рік) 6,06
Дератизація в будинках і спорудах за 1 кв. метр (у договорі на рік) 5,50
Камерне знезараження речей по заяві за 10 кілограмів речей 26,69
Профілактична дезінфекція: поверхонь, приміщень, транспортних засобів за один кв. метр (за рік) 2,12
Виготовлення отрутопринад для знищення гризунів (без урахування вартості діючої серовини ) за 100 гр 5,55
Санітарна обробка ураженої особи педикульозом (за 1 обробку) 22,45
Виявлення яєць, личинок та фрагментів гельмінтів у фекаліях методом збагачення За одне дослідження 37,07
Виявлення личинок гельмінтів у фекаліях методом Бермана За одне дослідження 37,07
Виявлення яєць, личинок, фрагментів гельмінтів методом товстого мазка по Като За одне дослідження 37,07
Виявлення цист та ооцист кишкових патогенних найпростіших в фекаліях За одне дослідження 37,07
Виявлення яєць гельмінтів методом періанально-ректального зскрібка За одне дослідження 10,40
Виявлення яєць та личинок гельмінтів у сечі За одне дослідження 40,25
Виявлення яєць, личинок та фрагментів гельмінтів у дуоденальному вмісті За одне дослідження 39,59
Виявлення цист та ооцист кишкових патогенних найпростіших в дуоденальному вмісті За одне дослідження 39,59
Виявлення яєць та личинок гельмінтів у харкотинні, промивних водах бронхів, лаважній рідині За одне дослідження 42,49
Виявлення цист патогенних найпростіших в харкотинні, промивних водах бронхів, лаважній рідині За одне дослідження 42,49
Ідентифікація паразитів та їх фрагментів За одне дослідження 37,07
Виявлення збудників паразитарних захворювань мікроскопічним методом в біологічному матеріалі від людей (в тонкому мазку та товстій краплі крові (готовий препарат); в мазку кiсткового мозку та мазку шкiрного iнфiльтрату (готовий препарат) За одне дослідження 68,22
Виявлення яєць та личинок гельмінтів в садовині, городині, ягодах, зелені за методами Романенка, Філоненко За одне дослідження 81,06
Виявлення цист та ооцист кишкових патогенних найпростіших в садовині,городині, ягодах, зелені За одне дослідження 81,06
Виявлення яєць та личинок гельмінтів у воді питній за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненко За одне дослідження 117,53
Виявлення цист та ооцист кишкових патогенних найпростіших у воді питній За одне дослідження 117,53
Виявлення яєць та личинок гельмінтів у воді плавальних басейнів. за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненко За одне дослідження 117,53
Виявлення цист та ооцист кишкових патогенних найпростіших у воді плавальних басейнів За одне дослідження 117,53
Виявлення яєць та личинок гельмінтів у воді відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненко За одне дослідження 117,53
Виявлення цист та ооцист кишкових патогенних найпростіших у воді відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення За одне дослідження 117,53
Виявлення яєць та личинок гельмінтів у воді стічній за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненко За одне дослідження 117,53
Виявлення цист та ооцист кишкових патогенних найпростіших у воді стічній За одне дослідження 138,25
Виявлення яєць та личинок гельмінтів у осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій фракції сільсько-господарських стоків за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненко За одне дослідження 138,25
Виявлення цист та ооцист кишкових патогенних найпростіших у осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій фракції сільсько-господарських стоків За одне дослідження 138,25
Виявлення яєць та личинок гельмінтів у грунті, піску, твердих побутових відходах за методами Романенка, Падченка, Філоненко За одне дослідження 138,25
Виявлення цист та ооцист кишкових патогенних найпростіших у грунті,
піску, твердих побутових відходах За одне дослідження 138,25
Виявлення яєць та личинок гельмінтів наповерхні предметів довкілля, з-пiднігтьового простору та рук, побутового пилу За одне дослідження 68,32
Виявлення цист та ооцист кишкових патогенних найпростіших на поверхні предметів довкілля, з-пiднігтьового простору та рук, побутового пилу За одне дослідження 68,32
Виявлення личинок гельмінтів та інших паразитів риб, небезпечних для здоров’я людини у рибі прiсноводній; рибі морській та рибній продукцiї За одне дослідження 67,59
Видова діагностика членистоногих, що мають медичне значене (синантропні та отруйні членистоногі, кровосисні комарі, кліщі та компоненти гнусу) За одне дослідження 26,46
Виявлення пухопероїдів у пусі, вовні та пір’ї За одне дослідження 41,37
Виявлення демодекоїдних кліщів За одне дослідження 27,55
Виявлення алергенних кліщів та інших членистоногих у побутовому пилу За одне дослідження 107,98
Виявлення шкідників (членистоногих) у запасах харчових продуктів (сухофрукти, зернобобові, борошно та крупи) За одне дослідження 33,57
Паразитологічне дослідження кровосисних членистоногих на зараженість мікрофіляріями За одне дослідження 26,22
Обстеження партії товару на наявність членистоногих За одне дослідження 138,60
Видова діагностика членистоногих, що мають медичне значене (синантропні та отруйні членистоногі, кровосисні комарі, кліщі та компоненти гнусу) За одне дослідження 26,46
Виявлення пухопероїдів у пусі, вовні та пір’ї За одне дослідження 41,37
Виявлення демодекоїдних кліщів За одне дослідження 27,55
Виявлення алергенних кліщів та інших членистоногих у побутовому пилу За одне дослідження 107,98
Виявлення шкідників (членистоногих) у запасах харчових продуктів (сухофрукти, зернобобові, борошно та крупи) За одне дослідження 33,57
Паразитологічне дослідження кровосисних членистоногих на зараженість мікрофіляріями За одне дослідження 26,22
Обстеження партії товару на наявність членистоногих За одне дослідження 138,60
 
     
 
 Роздрукувати
 
 
Урядова телефонна гаряча лінія